BAN THƯỜNG VỤ TỔNG HỘI
Nhiệm kỳ IV. 2021 – 2025

1. MS. Nguyễn Văn Huệ (Chủ Tịch và Cố vấn)
2. MS. Bùi Văn Cường (Tổng quản nhiệm & Chủ Tịch VTS).
3. MS. Trần Văn De (Phó Tổng quản nhiệm thứ I)
4. MS. Trần Khắc Linh (Phó Tổng quản nhiệm thứ II)
5. MS. Nguyễn Thị Giang Thanh (Tổng thư ký)
6. MS. Bùi Thị Hoa (Tổng thủ quỹ).
7. MS. Bùi Hoàng (Phó Tổng thư ký).
8. MS. Nguyễn Thành Tuấn (Tổng Ủy viên)
9. MS. Nguyễn Văn Hải (Uỷ Viên TG)
10. MS. Lưu Mạnh Tường (Đại diện Hội Đồng Trưởng Lão).

BAN THƯỜNG VỤ TỔNG HỘI
Nhiệm kỳ III. 2017 – 2021

1. MS. Nguyễn Văn Huệ (Viện Trưởng VMI & Cố vấn HT).
2. MS. Bùi Văn Cường (Tổng quản nhiệm & Chủ Tịch VTS).
3. MS. Võ Văn Vỳ (Phó TQN thứ I & Viện Trưởng VTS).
4. MS. Phạm Đình Hoành (Phó TQN thứ II & Giám học VTS).
5. MS. Đổng Thành Năng (Tổng thư ký & Phó Viện Trưởng VTS).
6. MS. Từ Minh Phước (Tổng thủ quỹ kiêm TB đại diện miền Tây).
7. Ms. Nguyễn Thị Hiếu (Phó Tổng thư ký kiêm TB đại diện TP.Cần Thơ).
8. MSNC Bùi Văn Thu (Phó Tổng thủ quỹ kiêm QN. HT Hy Vọng Sài Gòn).
9. MS. Đặng Hoàng Hân (Tổng Ủy viên kiêm Phó ban đại diện miền Tây).
10. MS. Lưu Mạnh Tường (Đại diện Hội Đồng Trưởng Lão kiêm TB đại diện T.Vĩnh Long).

* Ngày 19/9/2019 Tổng hội tổ chức Lễ kỉ niệm 10 năm thành lập HT (2009-2019) và có sự thay đổi Ban Thường Vụ Tổng Hội nhiệm kỳ III. 2017-2021 như sau:

BAN THƯỜNG VỤ TỔNG HỘI
Nhiệm kỳ III. 2017 – 2021

1. MS. Nguyễn Văn Huệ (Viện Trưởng VMI & Cố vấn HT).
2. MS. Bùi Văn Cường (Tổng quản nhiệm & Chủ Tịch VTS. Riêng MS. Võ Văn Vỳ (Viện Trưởng VTS).
3. MS. Phạm Đình Hoành (Phó TQN & Giám học VTS).
4. MS. Đổng Thành Năng (Tổng thư ký & Phó Viện Trưởng VTS).
5. MS. Trần Văn De (Tổng thủ quỹ kiêm TB đại diện T.BRVT).
6. Ms. Nguyễn Thị Hiếu (Phó Tổng thư ký kiêm TB đại diện TP.Cần Thơ).
7. MS. Đặng Hoàng Hân (Tổng Ủy viên kiêm Trưởng ban đại diện miền Tây).

* MS. Lưu Mạnh Tường (Đại diện Hội Đồng Trưởng Lão kiêm TB đại diện T.Vĩnh Long).

 

BAN THƯỜNG VỤ TỔNG HỘI
Nhiệm kỳ III. 2021 – 2025

1. MS. Nguyễn Văn Huệ (Chủ Tịch và Cố vấn)
2. MS. Bùi Văn Cường (Tổng quản nhiệm & Chủ Tịch VTS).
3. MS. Trần Văn De (Phó Tổng quản nhiệm thứ I)
4. MS. Trần Khắc Linh (Phó Tổng quản nhiệm thứ II)
5. MS. Nguyễn Thị Giang Thanh (Tổng thư ký)
6. MS. Bùi Thị Hoa (Tổng thủ quỹ).
7. MS. Bùi Hoàng (Phó Tổng thư ký).
8. MS. Nguyễn Thành Tuấn (Tổng Ủy viên)
9. MS. Nguyễn Văn Hải (Uỷ Viên TG)
10. MS. Lưu Mạnh Tường (Đại diện Hội Đồng Trưởng Lão).

 

VUI LÒNG LIÊN HỆ:

MS.TS. Bùi Văn Cường
ĐT: 0933 777 240
Đ/C: KP Phước Lập, P.Mỹ Xuân, Tx Phú Mỹ, T.BRVT, VN.
FB: Joshua Cường
Website: vtueducation.com
Youtube: Trường VTU-VTS