VIETNAMESE THEOLOGICAL UNIVERSITY

CHỦNG VIỆN THẦN HỌC VIỆT NAM (VTS)

CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG MỤC VỤ  & THẦN HỌC 

(ASSOCIATE OF MINISTRY/THEOLOGY)

MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH:

Chương trình Cao Đẳng mục vụ (A.Min) và Thần học (A.Th) 3 năm, nhằm cung cấp cho sinh viên một nền tảng giáo dục tổng quát và nền tảng Cơ Đốc để sinh viên có thể phát triển về tri thức và tâm linh. Chương trình này kết hợp giữa các môn giáo dục tổng quát về khoa học xã hội và khoa học nhân văn với các môn nghiên cứu Kinh Thánh, thần học và mục vụ… Để chuẩn bị cho sinh viên có thể phục vụ hữu hiệu trong các vai trò giáo sĩ, chấp sự, trưởng các ban ngành… hoặc Lãnh đạo Hội Thánh.

MỤC TIÊU:  Khi hoàn tất chương trình, sinh viên tốt nghiệp:

 1. Có kiến thức Kinh Thánh và thần học và một nền tảng khoa học xã hội và khoa học nhân văn vững vàng.
 2. Có niềm tin chắc vào Kinh Thánh và hiểu được các lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời để có thể đảm nhận tốt các trách nhiệm và vai trò như giáo sĩ, nhân sự, Giáo viên Trường Chúa Nhật, Trưởng các ban ngành trong Hội Thánh và quản nhiệm Hội Thánh.
 3. Truyền đạt hiệu quả các lẽ thật của đức tin Cơ Đốc cách chính xác về mặt thần học và Kinh Thánh.
 4. Trưởng thành thuộc linh để có thể nêu gương mẫu của đời sống người Cơ-Đốc.
 5. Mở rộng kiến thức về văn hóa Việt Nam là điều rất quan trọng cho các hoạt động truyền giảng hiệu quả giữa vòng người Việt Nam ở Việt Nam và hải ngoại.

Điều kiện nhập học:  Để được học thì sinh viên phải nộp cho Giám Đốc Tuyển Sinh các giấy tờ sau:

 1. Nộp đơn theo mẫu đơn của Trường quy định.
 2. Đóng lệ phí.
 3. Văn bằng tốt nghiệp phổ thông, bảng điểm hoặc văn bằngThánh Kinh Căn Bản (Nếu học khoa Thần học).
 4. Phải có thư giới thiệu của Mục sư/Lãnh đạo (Nếu học khoa Thần học).
 5. Mỗi sinh viên nộp 2 tấm hình 3×4.
 6. Phải nộp đơn trước một tháng trở lên.
 7. Ưu tiên cho những người yêu mến Chúa và muốn học Lời Chúa để phục vụ Chúa trong ân tứ Chúa ban cho.

Điều kiện để được tốt nghiệp:

Văn bằng A.Min đòi hỏi sinh viên phải hoàn tất ít nhất 60 tín chỉ (A.Th, 70 tín chỉ) bao gồm:

 1. 15 tín chỉ Giáo Dục Tổng Quát.
 2. 30 tín chỉ bắt buộc.
 3. 15 tín chỉ nhiệm ý. Sinh viên phải: (1) Hoàn tất 60 tín chỉ đòi hỏi của chương trình A.Min. (2) Điểm trung bình từ (“C”) trên thang điểm (đạt 70 %) trở lên. (3) Tham gia học tập trung và thực tập theo yêu cầu của nhà trường.

CÁC MÔN HỌC ĐÒI HỎI:

No. Giáo Dục Tổng Quát – General Education (20 credits) Tín chỉ
01 Vi Tính Văn Phòng (Office Computer) 2
02 Anh Ngữ Thần Học (Theological English) 2
03 Tâm Lý Học Tổng Quát (General Psychology) 2
04 Nhập Môn Xã Hội Học (Introduction to Sociology) 2
05 Nhập Môn Quản Trị Học (Introduction to Management Science) 2
06 Triết Học Đại Cương (Philosophy General) 2
07 Các Tôn Giáo Tại Việt Nam (The Religion in Vietnam) 2
08 Văn Chương Việt Nam (Vietnamese Literature) 2
09 Nghệ Thuật Nói Trước Công Chúng (Public Speaking) 2
10 Phương Pháp Viết Luận Văn (Vietnamese Composition) 2
Các Môn Bắt Buộc – The required courses (30 credits)
01 Thánh Kinh Nhập Môn (Introduction to Bible) 3
02 Nghiên Cứu 39 Sách Cựu Ước (Old Testament Studies) 3
03 Nghiên Cứu 27 Sách Tân Ước (New Testament Studies) 3
04 Giải Nghĩa Kinh Thánh (Biblical Interpretation) 3
05 Lược Sử Hội Thánh (Church History) 3
06 Đạo Đức Cơ Đốc (Christian Ethics) 3
07 Phương pháp Chứng đạo (Strategy of Evangelism) 3
08 Giảng Giải Kinh (Expository Preaching) 3
09 Giáo Lý Căn Bản (Basic Doctrine) 3
10 Quản Trị Hội Thánh (Church Administration) 3
Các Môn Nhiệm Ý  – Electives (20 credits)
01 Phong Tục Trong Kinh Thánh (The custom In The Bible) 3
02 Chức Vụ Chăn Bầy (Pastoral Ministry) 3
03 Phúc Âm Cộng Quan (Gospel Community Relations) 3
04 Các Sách Của Sứ Đồ Giăng (The Book of the Apostle John) 3
05 Công Vụ Các Sứ Đồ (The Acts of the Apostles) 3
06 Các Thư Tín Của Phao-lô (The Epistles of Paul) 3
07 Thư Tín Tổng Quát (General Epistles) 3
08 Đại Cương Cơ Đốc Giáo Dục (General Christian Education) 3
09 Nguyên Tắc Tăng Trưởng HT (Principles of Church Growth) 3
10 Đa-ni-ên Và Khải Huyền (Daniel and Revelation) 3

 

GS.TS BÙI VĂN CƯỜNG