1. Giảng Tin Lành cứu tội nhân – cứu người Việt Nam.
2. Huấn Luyện người tin trở thành môn đồ cho Chúa (VMI/VTU/VTS).
3. Quan tâm, Chăm sóc và dạy dỗ trẻ em, Giúp đỡ trẻ em mồ côi và người già cả neo đơn qua Mục vụ Tình thương, Thành lập Viện dưỡng lão…
4. Hỗ trợ cho những Hội Thánh mới và những anh chị em hầu việc Chúa.
5. Thu hút Thế Hệ Trẻ đến với Chúa qua Nhịp Cầu Âm Nhạc, Thành lập Câu Lạc Bộ Tiếng Anh & Tin học, Gặp nhau cuối tuần, Tìm kiếm tài năng,… Tạo sân chơi lành mạnh cho cho giới trẻ để gây dựng đức tin cho họ qua các chương trình sinh hoạt của Hội thánh.
Chuẩn bị cho Chúa một dân sẵn lòng trước ngày Chúa Giêsu Christ tái lâm.