HỘI THÁNH TIN LÀNH CỦA CHÚA GIÊ-SU

CHỦNG VIỆN THẦN HỌC VIỆT NAM (VTS)

CỘNG TÁC & LIÊN KẾT VỚI

BIBLE TRAINING CENTER FOR PASTORS & CHURCH LEADERS 

CROSSING CULTURES INTERNATIONAL – CCI

 

Chương trình và Giáo trình 10 môn quản nhiệm đã được nhiều nước trên thế giới sử dụng để đào tạo mục sư và lãnh đạo cho Hội Thánh của Chúa Jesus. 10 môn học này cũng được Nhà xuất bản Tôn giáo Việt Nam cấp phép cho in ấn và phổ biến tại Việt Nam từ năm 1996 đến nay. 

Trường Đại Học VTU (2011) và Chủng Viện VTS (2014) đã liên kết với CCI & BTCP-BTCL  để huấn luyện chương trình 10 môn quản nhiệm từ 2011 đến nay đã có 5 khoá tốt nghiệp và 2 khoá đang theo học chương trình này.

 

Khoá 1. 2011-2012

Khoá 2. 2011-2013

Khoá 3. 2013-2015

Khoá 4. 2015-2017

Khoá 5. 2017-2019

Khoá 6. 2018-2020

Khoá 7. 2019-2021. 

 

TIẾNG VIỆT

 1. Phương Pháp Học Kinh Thánh và Giải Kinh.
 2. Cựu Ước Lược Khảo.
 3. Tân Ước Lược Khảo.
 4. Giảng Dạy Những Sứ Điệp Kinh Thánh.
 5. Giáo Lý Kinh Thánh Lược Khảo.
 6. Đời Sống Cá Nhân Thuộc Linh.
 7. Chức Vụ Quản Trị và Giáo Dục Trong Hội Thánh.
 8. Phương Pháp và Nguyên Tắc Giảng Dạy.
 9. Khảo Sát Lịch Sử Hội Thánh.
 10. Truyền Giáo, Truyền Giảng và Môn Đồ Hóa.

 

ENGLISH

 1. Bible Study Methods/Interpretation.
 2. Old Testament Survey.
 3. New Testament Survey.
 4. Preaching Biblical Messages/Pastoral Ministry.
 5. Bible Doctrine Survey.
 6. Personal Spiritual Life.
 7. Church Ministry/Admin/Education.
 8. Teaching Principles and Methods.
 9. Church History Survey.
 10. Missions/Evangelism/Discipleship.

 

* Sinh viên phải mua 10 quyển sách để học và những học viên đã học và làm bài đầy đủ 10 môn quản nhiệm (từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm) sẽ được Nhà Trường cấp văn bằng và được học tiếp chương trình Cao đẳng Mục vụ & Thần học (từ 20-25 môn, từ 60-70 tín chỉ) & Cử nhân Mục vụ & Thần học (từ 40-45 môn, từ 120-130 tín chỉ, học 4 năm).

 

Emmanuel,

GS.TS. Bùi Văn Cường