HỘI THÁNH TIN LÀNH CỦA CHÚA GIÊ-SU

VIỆN ĐÀO TẠO MÔN ĐỒ VIỆT NAM (VMI)

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH KINH CĂN BẢN

(CẤP I-II-III & CUỘC ĐỜI CHÚA CỨU THẾ)

 

CẤP I. TÔI MUỐN BIẾT CHÚA GIÊSU (Học 7 tháng).

CẤP II. TÔI MUỐN THEO CHÚA GIÊSU (Học 9 tháng).

CẤP III. TÔI MUỐN HẦU VIỆC CHÚA (Học 9 năm).

 

*CUỘC ĐỜI CHÚA CỨU THẾ GIÊSU (Học 1 năm).

Có 06 quyển & 01 quyển trả lời đáp án.

 

Học viên (Tín hữu & Nhân sự/Chấp sự trong Hội Thánh) học chương trình TK Căn Bản (Cấp 1-2-3 & CĐCCT) khoảng 03 năm, sau khi học xong Tổng hội HTTL Của Chúa Giêsu & Viện ĐTMĐ VMI sẽ cấp 2 chứng chỉ: “Thánh Kinh Căn Bản & Trang Bị Môn Đồ” rồi Quý vị sẽ được xem xét để học lên chương trình “10 Môn Quản Nhiệm.” 

EMMANUEL!